492. SAYININ YAZARLARI

Alim GERÇEL
Mehmet BİLGEHAN, Ateşoğlu’na Göre Dünya’ya Hükmeden Üç Kudret

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Sevgi Gazeli (Şiir)

Prof. Dr. Kemal GÖDE, Kültür Çevrelerimiz ve Kültür Elçilerimiz
(Av. Nevzat Türkten Ağabeyimizin Ardından)

Dr. Hasan COŞKUN, Bir Alevi Dedesinin Esmâ-i Hüsnâ Şiiri ̇

Ülkü ÜNAL, Kayseri İzlenimlerim

Hasan TÜLKAY, Damıtılmış Serdengeçti Türk Müslümanlığı

Mehmet BİLGEHAN, Erciyes Dergisi 2018 Yılı Dizini

491. SAYININ YAZARLARI

Alim Gerçel, Mehmet BİLGEHAN, Mehmet Ateşoğlu ve Kayseri Lisesi

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Bir Sabah Namazı (Şiir)

Ali ÖZTÜRK, Tuhaf Duygular 1 (Hikâye)

Sait ÖZER, Nasrettin Hoca Fıkralarında Söz Sanatları

Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ, Üniversite Mezunları Türkiye’nin Nitelikli İş Gücünü Karşılayacak Düzeyde Eğitimli mi?

Mehmet ÜNVER, Dünyanın En Zevkli Kargaları (Hikâye)

Hakan ALBAYRAK, Türk Dünyası Kültürü -1-

H. Saadet ÇAKICI, Sükûtun Senfonisi (Şiir)

Hasan ÇİFTÇİ, Büyük Taarruz Başkumandanlık Meydan Muharebesi “İzmir’in Kurtuluşu” (26-30 Ağustos 1922, 9 Eylül 1922)

MAHCUBÎ, Kalmadı (Şiir)

Dr. Halil ATILGAN, Barak Havalarının Usta İcracısı Şerif Akbağ

İlter YEŞİLAY, Seni Unuttuğumda (Şiir)

Dr. Sonat SEYHAN, Silifke Yöresinden İki Türkü

Mazlum AKYÜZ, Mısralar Arasında

Köksal AKÇALI, Söz (Şiir)

Şerife APAYDIN, Söylemezsen Söyleme (Şiir)

Bedrettin KELEŞTİMUR, Keleştimur’dan (Hırs Kavramı, Malazgirt’i Düşünürüm)

490. SAYININ YAZARLARI

Nail TAN, Türkiye Türkçesinde Hâl Hatır Sorma Sözleri

Sadık SOFTA, Gönil Denen Kubbeden (Şiir)


Şirin Kübra YILDIZ, Kadın (Şiir)

Dilaver CEBECİ, Dönence (Şiir)


Prof.Dr.Remzi KILIÇ, Pazarören Köy Enstitüsü Hakkında


Bilgehan DEMİREZEN, Popüler Kültür ve Tüketici Bireylere Dönüşen Toplum

Enis YALÇIN, Atatürk, Türk Kültürü ve Sümerler

Dr. Sonat SEYHAN, Türkmen Kültüründe Müziğin Yeri

Ali ÖZTÜRK, Tuhaf Adam 3 (Hikâye)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KILDIROĞLU, Kırgızların Anadolu’daki İzleri

Sait ÖZER, Orhun Abidelerinde Üslûp

İsmail ÖZEL, Türk-Japon Çağdaşlaşması Üzerine Düşünceler

Prof.Dr.Önder ÇAĞIRAN, Şiir İkliminde Gezinti (Şiir)

R.Mithat YILMAZ, Satoğlu’nun Yeni Sedası

Bedrettin KELEŞTİMUR, Kırık Damlalar


489. SAYININ YAZARLARI

Nail TAN, Önemli Bir Halk Bilimi Sözlüğü Üzerine

Sait ÖZER, Avşarlar ve Cingözoğlu Âşık Seyit Osman

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Dörtlük (Şiir)

Cafer GELDİ, Evlattan Babaya (Şiir)

Prof. Dr. Remzi KILIÇ, 19. Yüzyılda Osmanlı İdaresinde Musul Vilâyeti

Cuma Ali ÇETİN, Cihana Hükmetme Zamanı Geldi (Şiir)

Dr. Sonat SEYHAN,Türkiye’de İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin 1. ve 4. Sınıf Müzik Dersine Yönelik Gözlem Sonuçları (Trabzon İli)

Dr. Halil ATILGAN, Yetenek Sınavı mı-Yeterlik Sınavı mı

Enis YALÇIN, Atatürk, Türk Kültürü ve Sümerler

Oğuz DUMAN, Çorumlu Âşıklar Geleneği ve Çorumlu Dergisi’ndeki Çorumlu Âşıklar

Naci YENGİN, Yunus Emre Divanı ve Burhan Ümit Toprak

Çağrı BİLGEHAN, Düşünceli Gece (Hikâye)

Bedrettin KELEŞTİMUR, Neler Güzeldir?

488. SAYININ YAZARLARI

Alim GERÇEL, Mehmet BİLGEHAN, Ateşoğlu ve Gönül Mânileri

Prof. Dr. Mustafa KESKİN, Kalem, Defter ve Kitap Hakkında

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Ötenin Ötesi (Şiir)

Cafer GELDİ, Bu Ordu (Şiir)

Prof. Dr. Remzi KILIÇ, Kayseri Turan Mahallesi’nde “3 Mayıs Türkçüler Günü”

Yunus KARA, Son Mayıs (Şiir)

Mustafa ASLAN (Cemâli), Aydın Boysan İçin Tarih

Bilgehan DEMİREZEN, Türklerde Yeme-İçme Kültürü

Naci YENGİN, II. Beyazıt’tan Günümüze Uzanan Süreçte Manisa’daTaşçılar (Piyale Bey Boğmaklızade İsmail Mescidi)

Doç. Dr. Zübeyir BÜTÜNER, Osmanlı’da Alman Sosyaldemokrat Friedrich Schrader

Ali ÖZTÜRK, Tuhaf Adam 1, Tuhaf Adam 2 (Hikâye)

Abdullah SATOĞLU, Şiirde, yeni anlatım biçimleri arayan şair: Sergül Vural

487. SAYININ YAZARLARI

Doç.Dr.Bayram DURBİLMEZ, Zileli Âşık Ceyhunî’nin Yozgatlı Halk Şairleri Üzerine Etkileri

OZAN ERBABİ, Seni Görene Kadar (Şiir)

Prof.Dr.Mustafa KESKİN, Şükür ve Şükür Bayramı

Sait ÖZER,Karagöz’ün İzinde: Endonezya’da Oynanan Bir Gölge Oyunu “Wayang Kulit”

Nevin BÜYÜKKAYA, Sarıgöl Köyünde (Ankara-Haymana) Hayvan Kültüne
Dair İnanmalar

İsmail ÖZMEL, Küçüksu’da Gezinti (Şiir)

Orhan ÇELTİKÇİ, Manas Destanında Kırgız Türklerinin Sosyal Yapısı

Dr.Mustafa ASLAN, Münir Özkul İçin Tarih (Şiir)

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Sevda İpliği (Şiir)

Kübra Merve TAŞ, Halk Hikâyeleri ve Masallarda Ortak Bir Motif: “Gurbete Giderken Eve Eşya Bırakma”

Köksal AKÇALI, Ömür (Şiir)

Abdullah SATOĞLU, İsmail Hakkı Yılanlıoğlu

Dr.Mehmet YARDIMCI,Vaatlerim (Şiir)

Dr.Halil ATILGAN, Bir Hayati Vasfi Taşyürek Vardı Yeni Yetmeler Bilmez
Onu


486. SAYININ YAZARLARI

Prof.Dr. Esma ŞİMŞEK, Osmaniye’nin Kadirli İlçesinde Düğün Âdetlerine Bağlı Olarak Gerçekleştirilen Bayrak Dikme ve İstiklâl Marşı Okuma Geleneği


Dr. Mustafa ASLAN, Harid Fedai İçin Tarih (Şiir)

Doç.Dr. Bayram DURBİLMEZ, Cingözoğlu Geleneği ve Cingözoğlu Âşık Seyit Osman

Dr. Doğan KAYA,Hikâyet-i Müslim ve Cuhûd ve Kâdı-yı Hums

Dr. Öğretim Üyesi Fahri DAĞI, Edigey Destanı’ndan Çukurova’ya Sırkıntı (Sarkıntı) Kelimesi ve Sırkıntı (Sarkıntı) Aşireti Üzerine Bazı Değerlendirmeler

Dr. Öğretim Üyesi Ali Osman ABDURREZZAK, Altay ve Tuva Türk Destanları ile Kalevala Destanında
Yer Alan Kuş Motifinin Müşterek Yönleri̇

Dr. Yaşar KALAFAT, Kırgızıstan – Altay ve Batı Türkçelerinde Al/Kızıl Rengi

Bedrettin KELEŞTİMUR, Harid Fedai’de Kıbrıs Kimliği

Bülent FEVZİOĞLU, Vuslatın Çiçekleri (Şiir)

Ozantürk, Kıbrıs Destanı (Şiir)

Oğuz ÇETİNOĞLU, Türk Dünyası Kültürü

Ömür KIZIL,Türk Dünyası Kültürü-1 Üzerine Bir Değerlendirme

Dr. Mehmet YARDIMCI,Kıbrıslı Bir Türk Aydını Harid Fedai

Harid FEDAİ, Sitem (Şiir)

485. SAYININ YAZARLARI

Alim GERÇEL, Mehmet BİLGEHAN, Ateşoğlu’na Göre “Türklüğün En Büyük ve En Şuurlu Planı”

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ, Türk Kültürünün Ortak Ögesi:Kurt

Prof. Dr. Önder Çağıran, Pembe Günler (Şiir)

Mustafa ASLAN, Kırımlı Rahmi Divanı Mustafa Rahmi (? -27 Ramazan 1164/20 Ağustos 1751)

Dr. Ahmet KAYASANDIK, Hikâyat-ı Musa Peygamber Aleyhi’selam

Prof. Dr. Mustafa KESKİN, Avrupa’nın Yahut Batı’nın Hidayeti Önlenebilir mi?

Yaşar YARAMIŞ, Türk Askeri (Şiir)

Prof. Dr. Remzi KILIÇ, Doğu Türkistan Davası ve Mehmet Kasım Cantürk

Öğr. Gör. Mehmet BİLGEHAN, “Türk” Adının Bilinç-üstü ve Bilinç-altı Düzeyde Yarattığı

Algılar (I)

484. SAYININ YAZARLARI

Dr. Öğr. Üyesi Veysi SEVİNÇLİ, Letâyifnâmede İsim Yapım Ekleri

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SOLMAZ, Cingöz Recai ve Şeytan Hadiye’nin Karşılaştırılması

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Dörtlük (Şiir)

Dr. Öğr. Üyesi Ömer DEMİRBAĞ,
Dr. Öğr. Üyesi Veysi SEVİNÇLİ, Divan Şiirinde “Âh”

Prof.Dr.Mustafa KESKİN, Menakıbü’l-Arifin’de Seyyid-i Sırdan, Burhanü’l- Hak ve’D- Din Hüseyin Tirmizi

Doç. Dr. Nevzat TOPAL, Kayseride Maarif (Kültür) Müdürlüğü Görevinde Bulunan İki Hüsnü Bey (1932-1938)

Mehmet ÇAYIRDAĞ, Bekir Oğuzbaşaran’ın “Şâir” İsimli Şiirini Tahmis

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bakır ŞENGÜL, Bilge Karasu’nun “Dehlizde Giden Adam” Adlı Hikâyesinin

Arketipsel Sembolizm Açısından İncelenmesi

483. SAYININ YAZARLARI

Alim GERÇEL, Mehmet BİLGEHAN, Ziya Gökalp’in Batı-Dışı Modernleşme Modeli ve

Mehmet Ateşoğlu’nun “Bu Millette Görürüm” Şiiri ile Modelin Birinci Basamağı “Muasırlaşmak” -III

Prof. Dr. Remzi KILIÇ, Türk Millî Eğitimi’nde Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Öğretmen Yetiştirme Sistemi

Recep ÖZER, Anadolu Uygarlıklarında Süs Objelerinin Sanata Etkisi

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Ya İtaat Ya Terk (Şiir)

Dr. Fidan Uğur ÇERİKAN,“Gözüpek-Sivri Dilli-Uyanık Halk Adamı” Tiplemesi Bağlamında Nasrettin Hoca Fıkralarıyla ile Kemal Sunal Filmlerinin Karşılaştırılması

Mehmet ATEŞOĞLU, Bu Millette Görürüm (Şiir)

482. SAYININ YAZARLARI

Âlim GERÇEL, Mehmet BİLGEHAN, Ziya Gökalp’in Batı-Dışı Modernleşme Modeli ve Mehmet Ateşoğlu’nun “İman” Şiirleri İle Modelin Birinci Basamağı “İslamlaşmak” -II

Dr. Ceyhun   DEMİRKOLLU, Şin-Bet (Shabak) İsrail İç İstihbarat Örgütü

Prof. Dr. Mustafa KESKİN,Kayseri’den Bir Kaç Portre

Dr. Sonat SEYHAN, Türkmen Kültürü’nde Müziğin Yeri

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Koşma (Şiir)

Çağrı BİLGEHAN, Alp Abay’ın Hikâyesi

Naci YENGİN Manisa Tarihçisi İbrahim Gökçen’in Genç Spil Dergisindeki Yazılarına Dair

Doç. Dr. Zübeyir  BÜTÜNER, Çanakkale Muharebeleri ve Mustafa Kemal’in Rolü

Dr. Halil ATILGAN, Ayaş Aşireti ve Ayaşlılar / Ankara ve Ayaş’a Bağlı Bayram Köyleri

481. SAYININ YAZARLARI

Âlim GERÇEL, Mehmet BİLGEHAN, Ziya Gökalp’in Batı-Dışı Modernleşme Modeli ve Mehmet Ateşoğlu’nun Şiirlerinde Modelin Birinci Basamağı “Türkleşmek” -I

Dr. Ceyhun DEMİRKOLLU, Türkiye ve İsrail İstihbaratının Gridsel Temeli

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Onlar ve Derviş Selâmına Süzülmüş Bulut (Şiir)

Sadık SOFTA, Çankırı (Şiir)

Anzule AMİROVA, Bağımsızlığının İlk Yıllarında Azerbaycan-Türkiye İlişkileri

Prof. Dr. Eyüp AKMAN, Kastamonu’da İnsan Uzuvlarıyla İlgili İnançlar

Sait ÖZER, 21. Yüzyılda Nasreddin Hoca’yı Anlayabildik mi?

Mustafa ASLAN, Kayseri Şehitleri İçin Tarih “PKK’nin Korkulu Rüyası Yiğit Komandolarımız” 

480. SAYININ YAZARLARI

Âlim GERÇEL, Âteşoğlu’nun Erciyes Dağı ile Söyleşisi-III

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Dostluk Gazeli (Şiir)

OZANTÜRK/Doç. Dr. Bayram DURBİLMEZ, Gezgin (Şiir)

Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU, Merhum Prof. Dr. Orhan Okay’ın Bu Yönünü Biliyor muydunuz?

Zübeyde GÖKBULUT, Neşet ERTAŞ’ın Dilinden (Şiir)

Oğuzhan YETİŞTİ, Türkiye’de Pomakların Tarihi, Dili, Kültürü Üzerine Yapılan Yayınlar

Mehmet ATEŞOĞLU, Bulamadım (Şiir)

Nuh Nâci AKMERMER, Kayseri’ye Övgü

Dr. Ahmet KAYASANDIK, Mıralı ve Sultansöyün Destanı-II

Mehmet BİLGEHAN, Erciyes Dergisi 2017 Yılı Dizini

479. SAYININ YAZARLARI

Âlim GERÇEL, Âteşoğlu’nun Erciyes Dağı ile Söyleşisi-II

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Ezân Çiçeği (Şiir)

Hilmi (Hikmet TÜRK), İmrenme Emi (Şiir)

Yrd. Doç. Dr. Fahri DAĞI, Barak Ağıtlarında Kadın

Muhsin İlyas  SUBAŞI, Eylül Hüznü (Şiir)

Mehmet BİLGEHAN, “Birnâme”de Tevhid (Birleme) İnancı-II

Emel DEMİREZEN, Ne Ahir Ne Evvelim (Şiir)

Deli  Ozan (Emin DAĞISTANLI), Türk (Şiir)

Ali ALPARSLAN, Ayşe (Peygamber Gülü) (Şiir)

Dr. Ahmet KAYASANDIK, Mıralı ve Sultansöyün Destanı-I 

478. SAYININ YAZARLARI

Âlim GERÇEL, Âteşoğlu’nun Erciyes Dağı ile Söyleşisi-I

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Erzurum’da Ramazan Akşamı (Şiir)

Mehmet BİLGEHAN, Bayram Durbilmez’in “Birnâme” Şiirinde Tevhîd (Birleme) İnancı

Ayhan İNAL, Üstadım ATEŞOĞLU (Şiir)

Doç. Dr. Zübeyir BÜTÜNER, İlk Dönem Türkçülüğün Amacı ve Dayandığı Kaynaklar

Mehmet Nuri PARMAKSIZ, Bir Bir (Şiir)

Musa TUNCER, Çökdüm Oturdum (Şiir)

Oğuz ÇETİNOĞLU, Doç. Dr. Bayram Durbilmez ile Türk Halk Edebi̇yatı Üzerine Bir Röportaj

Selçuk KARAMAN, Ömür (Şiir)

Enes Mâlik Özer, Sait ÖZER, Cevabı Müzik Aleti Olan Bilmeceler

KARACAKIZ (Elif AKTAN), Sırrın İçinde Sır (Şiir)

Muhsin BOZKURT, Basiret Gözüyle Hz. Muhammed

477. SAYININ YAZARLARI

Doç. Dr. Bayram DURBİLMEZ, Yozgat Folkloruna Ömrünü Vermiş Bir Araştırmacı:Yılmaz Göksoy (1931-2017)

Doç. Dr. Hatice İÇEL, Türkiye Kıbrıs Sahası Mânilerinde Kadın Eleştirisi

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Seher Serinliği (Şiir)

Mehmet BİLGEHAN, Şiir Dili Bağlamında Turnalar /Türk Dünyası Üzerine Bir Değerlendirme

Mehmet Fatih EROCAK, Biz Varız (Şiir)

Yrd. Doç. Dr. Ramiz KARABULUT, Niğde’de İki Han, İki Şiir, İki Şair

Bedrettin KELEŞTİMUR, Gönülden Damlalar (Şiir)

Çağrı BİLGEHAN, 13 Nisan Pazar Günü 58 Dakika (Hikâye)

Ahsen Beyza YİĞİT, Salıncak (Hikâye)

İbrahim SAĞIR, Şairim (Şiir)

Yaşar ELDEN ,Kayseri Kültür ve Turizm Derneğinin 61 Yıllık Mücadelesi

Tuncer SÖNMEZ,Türkülerimiz (Şiir) 

476. SAYININ YAZARLARI

Doç. Dr. Zübeyir BÜTÜNER, Osmanlı’dan Nihal Atsız’a Kadar Türkçülük ve Turancılık Fikrinin Tarihî Evreleri

Deli OZAN (Emin Dağıstanlı), Derdi Deşmek (Şiir)

Mehmet Fatih EROCAK, Dön Artık Özüne (Şiir)

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Duruluş (Şiir)

Doç. Dr. Bayram DURBİLMEZ, Sivaslı Âşıkların Yozgatlı Âşık Türkmenoğlu Hakkındaki Şiirleri

Nesibe Didem NAKİPLER KOÇAK, Yakup Kadri’nin Romanlarında Dilsel ve İletişimsel Yabancılaşma

Vasfi ADİKTİ, Yozgat Manileri

Mehmet BİLGEHAN, Yanına Parça Bölük Al Beni

Gülsen BİLGEHAN, Hayat İçin Yaratmış (Şiir)

Yılmaz KARAHAN, Ey Türk Düşün “Türk Bodun Ökün!” (Bilge Kağan)

475. SAYININ YAZARLARI

Güzide Hande ALTAY, Torun Tak Nedir?

Gülsen BİLGEHAN, Bir (Şiir)

Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK, 21. Yüzyıl Penceresinden Karacaoğlan’a Bakış

Hasan Onur ALTINBAŞ, Bir Adam (Şiir)

Bedrettin KELEŞTİMUR, Gafiller (Şiir)

Mehmet BİLGEHAN Bayram Durbilmez’in Turnalar-II Şiiri ile Türk Dünyasına Ruhsal Bir Farkındalık

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Erciyes Dergisi 40 Yaşında

Celil ÖZEN, Ben Nerdeyim (Şiir)

Mehmet Fatih EROCAK, Ramazan (Şiir)

Mehmet Ali TALAYHAN, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Sanat ve Sanatkâr

Bedrettin KELEŞTİMUR, Hırs ve Sabır

Selma KARA, Altmış Yılında Kayseri Kültür Turizm Derneği ve 40 Yaşında “Erciyes Dergisi”

474. SAYININ YAZARLARI

Prof. Dr. Remzi KILIÇ, Din: İslâmdır, İslâm: Güzel Ahlaktır

İbrahim ŞAŞMA, Yılkı Atları (Şiir)

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Çile Sevinci-II (Şiir)

Âlim GERÇEL, Ayların Efendisi Ramazan Eğitim Ayıdır

Gülsen BİLGEHAN, Türk İslâm Âleminde Üç Aylar ve “Ramazan Algısı”

Mehmet Fatih EROCAK, Hakka Giden Yolda (Şiir)

Mehmet BİLGEHAN,  Bayram Durbilmez’in “Turnalar” Şiiri ile Türk Dünyası’na Ruhsal Bir Farkındalık

Mehmet Şükrü BAŞ, Çanakkale Geçilmedi

Yılmaz KARAHAN, Sözcük Kargaşası

Tuncer SÖNMEZ, İtimat “Güvenmek Emin Olmaktır” (Şiir)

Nurullah AYDIN, Kinin Nefretin Pan Zehiri Sevgi ve Adalettir

Ali VÂHİT, Selamlaşmak

Ali TÜRKASLAN, Ayşe “Peygâmber Gülü” (Şiir)

İbrahim SAĞIR, Kalırsın (Şiir)

Harika UFUK, Portakal Çiçeği Festivali

Kâmil AKDOĞAN,  Allah’ın Kuluyum (Şiir)

473. SAYININ YAZARLARI

Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU, Kelime Türetmekten Vaz mı Geçtik?

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ, Doç. Dr. Tülay ERCOŞKUN, Türk Kültüründe At (Horse in Turkish Culture)

Dr. İsmail GÖKŞEN, Canlar Canına Gidelim (Şiir)

Mahmut DERİN, Bir Kıvılcımdır Tutuşturdu Yüreğim (Şiir)

Doç. Dr. Zübeyir BÜTÜNER, Türkçülüğün Tarihî Seyri ve 3 Mayıs 1944 Türkçülük Hareketi

Gülsen BİLGEHAN, Türk Dünyasına Turna Gibi Kanat Çırpan Erciyes!

Prof. Dr. Cebrail ÇİFTLİKLİ, Sebepsiz Duygular (Şiir)

Abdullah SATOĞLU, Abdurrahim Karakoç

Bedrettin KELEŞTİMUR, Bizim Kültürümüzde “İsim Verme”

Önder ÇAĞIRAN, Çile Sevinci-1 (Şiir)

Prof. Dr. Mustafa KESKİN, Küfür Tek Millettir

Mehmet BİLGEHAN, Ayçöreği (Hikâye)

Ülkü Önal, 2016’da Ardanuç’ta Derlenen Bilmeceler

472. SAYININ YAZARLARI

Alim GERÇEL-Mehmet BİLGEHAN, 1944 Irkçılık-Turancılık Davası (Tutuklamalar-Muameleler-İşkenceler)

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Garip Sandım Kendimi (Şiir)

Gülsen BİLGEHAN, Kendi Nefsimizden Yaratıldık Ama Ben Anadolu’nun Banu Çiçeklerinden Biriyim

Mesut İlkay YANIK, Kimi Seçersin? (Şiir)

Dr. Halil ATILGAN, Çukurova’da Karacaoğlan Çığırmak

Yüksel Satoğlu GEMALMAZ, Erciyesle Söyleşi (Şiir)

Öğr. Gör. Dr. Sonat SEYHAN, Silifke Yöresinde Yaşayan Tahtacı Oymakları

Sait ÖZER, Muhsin İlyas Subaşı’nın Şiirlerinde Anne-Çocuk Teması

Mahmut DERİN, Ve Kalem Yazıyor

Zübeyde GÖKBULUT, Bir Çaresi Olmalı (Şiir)

Hasan TÜLÜCEOĞLU, Cumhuriyet Tek Alternatifti

Mehmet Dursun AKSOY, Üç Çeşit İnsan!

Bekir OĞUZBAŞARAN, Atalar Sözü Güzellemesi (Şiir)

Ali Rıza MALKOÇ, Okunmayan Kitap (Sızlar)

Abdülkadir GÜLER, Ölümünün 23.Yılında Kırşehirli Şemsi Yastıman’ı Anıyoruz

Abdullah SATOĞLU, Günümüzde “Ayaklı Kütüphaneler” ve Şaban Özkaramete

Gamze NİĞDELİOĞLU, Beni Askere Alsınlar (Şiir)

Mehmet BİLGEHAN, Dumanlı’da Duman Yok

M. Nihat MALKOÇ, Berceste Mısralar

471. SAYININ YAZARLARI

Prof. Dr. Mustafa KESKİN, İstiklâl Marşı’nın TBMM Tarafından Kabûlü ve Anlamı

Prof. Dr. Remzi KILIÇ, Yüzyılda Osmanlı İdaresinde Kudüs Mutasarrıflığı

Muhsin BOZKURT, Yolcuyum Be Dostlar

Dr. Halil ATILGAN, Turnalar Semah Döner

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Gönül Ehli Hâlden Anlar (Şiir)

Yıldız EROL, Âşık Tarzı Şiirler de Yazan Bir Bilim Adamının Âşık Edebiyatı Üzerine Çalışmaları

Nedim BAKIRCI, Dede Korkut Kitabı’nda Sosyal Hayat

Ahmet YALÇINKAYA, Göreceksin (Şiir)

Asuman Soydan ATASAYAR, Bataklığa Batmayın

Yaşar KALAFAT, Eli Şamil’den Çıldırlı Âşıq İrfani’ye

Hasan TÜLKAY, Giderim (Şiir)

Fatma Şükran ELGEREN, Sezai Karakoç Ve Cahit Sıtkı Tarancı’nın Kar Şiirleri Üzerine Bir Mukayese Denemesi

M. Nihat MALKOÇ, Berceste Mısralar

470. SAYININ YAZARLARI

Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN, Manevî Dünyamızın İncileri: Efsaneler

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, İşte O Zaman (Şiir)

Yrd. Doç. Dr. Erol AKSOY, Türkçe Öğretmeni Adaylarının “Halk Şairi” Algısı

Mehmet Ali TALAYHAN, Sen Beni Öldü Bileceksin (Şiir)

Dr. Mehibe ŞAHBAZ, Şeyh Hamdullah

Dr. Halil ATILGAN, Bilemedim Kıymetini Kadrini ve Âşık Hüseyin (3)

Nevzat ÇAĞLAR, Anamur ve Bozyazı’da Su Kabağının Halk Kültüründe Yeri

S. Burhanettin AKBAŞ, Akkışla ve Kuzugüdenli Türkmenleri

Bedrettin KELEŞTİMUR, Şehitlerimize (Şiir)

Nail TAN, Destandan Romana Bir Geçiş: Hayrettin İvgin’in Manas’ı

Oğuzhan YETİŞTİ, Drusipara’dan Büyükkarıştıran’a Adlı Eser Hakkında

Mustafa ASLAN, Orhan Okay İçin Tarih

469. SAYININ YAZARLARI

Bedrettin KELEŞTİMUR, Av. Nevzat Türkten ve Erciyes

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ, Irak’ta Türk Varlığı

Doç. Dr. Bülent ARI, Antakya’da Hamam Geleneğinin Geçmişten Günümüze Aktarılmasında Antakyalı Hanımların Rolü

Dr. Yüksel SATOĞLU GEMALMAZ, Yaşlılık (Şiir)

Murit TOLEGENOV, Kazakistan-Anadolu Türk Halk Kültürü Konusunda Söyleşi

Mahcubî (Doğan KAYA), Tasavvufi Sicilleme (Şiir)

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Gözyaşı Kilimi (Şiir)

M. Hâlistin KUKUL, Bahtiyar Vahapzâde’ye Hasret

Kadir KARAMAN, Adım Türk Benim (Şiir)

Musa SERİN, Evlilik Bu Kadar Ucuz mu?

Bekir OĞUZBAŞARAN, Anadolu Dergileri (Şiir)

M. Güner DEMİRAY, Atasözü, Deyim ve Sözcük Derlemelerim-II

Mahir ADIBEŞ, Bu Sevda Başka Sevda

Ahmet ŞAHİN, Bayram Seyrân (Şiir)

Ramazan ETYEMEZ, Tarihî Olaylar Çerçevesinde Ahıska Ağıtları

Hüseyin Hakan KURTARAN, Dil Saklarsa Saklasın (Şiir)

Abdülkadir GÜLER, Azerbaycan’ın Millî Kahramanı Mübariz Üzerine

468. SAYININ YAZARLARI

Doç. Dr. Nedim BAKIRCI, Ahmet Yesevî ve Millî Kimliğimiz

Yrd. Doç. Dr. Rasih ERKUL, “Külâh-I Mevlevî” Şiirlerine Şair Eşref’ten Bir Örnek

Feyyaz SAĞLAM, Balkan Türk Şairleri Balkan Dillerinde

Dr. Halil ATILGAN, Söz Yanlışlıkları / Haksız Sahiplenmeler

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Küçük Kuş (Şiir)

Prof. Dr. Remzi KILIÇ, Midyat

M. Nihat MALKOÇ, Efelerin Efesi (Şiir)

Dr. Mehibe ŞAHBAZ, Eşrefoğlu Rûmi, Hayatı, Menkıbeleri ve Eserleri

Dr. Ahmet KAYASANDIK, Erciyes Dergisi 2016 Yılı Dizini

467. SAYININ YAZARLARI

Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN, Gülnar Kültürünün Türk Kültürü İçerisindeki Yeri

Şemsettin AĞAR, Hazan Rüzgârı (Şiir)

Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU, Tıva Türkü Hüdere Kam Örneğinde Tiyatro ve Şamanizm İlişkisi Üzerine Tespitler

M. Nihat MALKOÇ, Kan Çiçekleri (Şiir)

Prof. Dr. Kemal GÖDE, Temsil Heyeti’ne Verilen Bin Lira

Aydın GÖKTAŞ, Kemal Sunal’ın Salako Filminde Yer Alan Türk Halk Hikâyesi Motifleri

Zübeyde GÖKBULUT, Yetmedi mi Allah’ım! (Şiir)

Osman BAŞ, Hoca Ahmet Yesevi’de Türkçe Sevgisi

Prof. Dr. Mustafa KESKİN, Aşağılık Bir Kalkışma İç İşgalcilerin Türkiye Cumhuriyeti’ni Sonlandırma Girişimi

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Akıl ve Yürek (Şiir)

İbrahim ŞAŞMA, Firari Baharlar (Şiir)

Dr. Halil ATILGAN, Gayrı Dayanamam Ben Bu Hasrete ve Âşık Hüseyin

Dr. Sonat SEYHAN, Çocuğun Gelişiminde Müziğin Önemi

M. Halistin KUKUL, Bir “Âşık Kemâlî Bülbül” Vardı

R. Mithat YILMAZ, Oğuzbaşaran’la “Kalem Sohbetleri”

Hasan TÜLÜCEOĞLU, Son Üç Yüzyıl

Muhsin BOZKURT, Gâzî Meclis

Ahmet DOĞAN, Diriliş (Şiir)

466. SAYININ YAZARLARI

Ülkü ÖNAL, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ile Sohbet

M. Nihat MALKOÇ, Birlik Türküsü (Şiir)

Prof. Dr. Eyüp AKMAN, Kastamonu Araç’taki Adak Yerleri: Boğdam Türbesi

M. Hâlistin KUKUL, Soykırımcılar, Yalancılar, İftirâcılar

Bekir OĞUZBAŞARAN, 15 Temmuz Türküsü (Şiir)

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Hakîkî Bir Hayâl (Şiir)

Yrd. Doç. Dr. Sabit DOKUYAN Yrd. Doç. Dr. Neslihan ALTUNCUOĞLU, 1945 Yılında Çıkarılan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve Kanunun 1950 Yılına Kadarki Uygulamaları

Hatice KAPU, Biraz Daha Sessizlik Lütfen

Oğuzhan YETİŞTİ, Cahit Irgat’ın Hayatı, Sanatçı Kişiliği ve Eserleri

Dr. Halil ATILGAN, Üç Ünlü Türkü ve Âşık Hüseyin

Prof. Dr. Dursun YILDIRIM, İnançlar Üzerine Eserler ve Bir Ömür

465. SAYININ YAZARLARI

Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN, Azerbaycan ve Türkiye’de Âşıklık Geleneğini Konu Alan Bir Fıkra ve Fıkramsı Atasözleri

Osman BAŞ, Türkiye’m (Şiir)

Prof. Dr. Mustafa KESKİN, Kıbrıs Barış Harekâtının 42. Yıldönümü

Halil GÜLEL, Rengarenk Çiçek Açtı (Şiir)

Prof. Dr. Kemal GÖDE, Yalvaç’ta Ahilik Kültürünün Günümüzdeki İzleri

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ, Anadolu’da Bir Düğün: Hamzalı Köy Örneği

Yrd. Doç. Dr. Serap TOPRAK, Balkanlarda Hristiyan Türkler: Gagauzlar

Arş. Gör. Dr. Hasan TAŞKIRAN, Selçuklu Ailesinde İktidar Hakkından Doğan Bölünmeler

Mehmet NACAR, Zavallı (Şiir)

Öğr. Gör. Dr. Sonat SEYHAN, Trabzon’da Yaşayan, Kemençe Çalgı Bakım ve Onarım Ustaları

Mülkədar NADİR, Türküm Ayağa Durdu... (Şiir)

Muhsin BOZKURT, Darbe ve Halk

Nail UYAR, Ev Alırken

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Mukaddes Geceler (Şiir)

Zübeyde GÖKBULUT, Âşık Paşa (Şiir)

464. SAYININ YAZARLARI

Âlim GERÇEL, Gönül Dostum, Arkadaşım, Prof. Dr. Erman Artun’dan Ayrılışımın Ardından

Özgün ARTUN ONGUR, Sevgili Babama Dair

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Vuslat İçinde Hasret (Şiir)

Nail TAN, Prof. Dr. Erman Artun Üzerine

Yaşar KALAFAT, Gayp Semasından İndirilen Tek Din İslam’ın Tezahür Biçimleri ile Türklük Dönemi ve Karşılaştırmalı Halk İnanmaları

Prof. Dr. İsmet ÇETİN, Türklük Bilimi ve Sthit Thompson

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI, Son Dönem Âşıklık Geleneğinin Yapılandırılması ve Adlandırılması Üzerine Bir Görüş

Müjgân ÜÇER, Beşik, Eşik, Keşik

Dr. Doğan KAYA, Türk Folkloru Dergisinde Yozgat’la İlgili Yazılar

Prof. Dr. H. Dilek BATİSLAM, Bir Koca Çınarın Gölgesinde

Prof. Dr. Mirjana TEODOSİJEVİĆ, Belgrad Beyefendisi Erman Artun

Yrd. Doç. Dr. Zekiye ÇAĞIMLAR, Benim Yüzü Hep Gülen Sevgili Hocam

Feyyaz SAĞLAM, Dörtlük

Yrd. Doç. Dr. Ayhan KARAKAŞ, Yokluğuna Alışamadık

Harid FEDAİ, Adı Erman’dı Derde Dermandı…

Çetin YİĞENOĞLU, Dostum Erman

Halil ATIGAN, Erman Hoca Dostumdu

M. Sabri KOZ, Erman Ağa

Mustafa ASLAN, Erman Artun’un Ardından

Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU, Erman da Sözümüzü Dinlemedi ve Erkence Gidiverdi

Doç. Dr. Bayram DURBİLMEZ, Dost Bir Bilim Adamının Ardından: Prof. Dr. Erman Artun Üzerine…

463. SAYININ YAZARLARI

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ, Türk ve Çin Tarihinin Köken Birlikteliği

Prof. Dr. Mustafa KESKİN, Türkiye-Almanya İlişkileri

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Dörtlük (Şiir)

Prof. Dr. Saadettin YILDIZ, Gıda “Kök”ten Gelir: Edebiyatta Gelenek

Âlim GERÇEL, Kayseri’de Yaşayan Ahilik

Ahmet ŞAHİN, Müslüman Türk Devletleri Birliği

Halil GÜRKAN, Çatlar Zaman (Şiir)

Şevket Kaan GÜNDOĞDU, Genç Bir Bodrum Araştırmacısı: Cezmi Çoban

Samet YİYİN, Fuzûlî, Dîvân

462. SAYININ YAZARLARI

Prof. Dr. Remzi KILIÇ, Tanzimat Dönemi ve Sonrasında Özel Öğretim ve Yabancı Okullar

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Gel Derlerse (Şiir)

Prof. Dr. Mustafa KESKİN, Vesiletü’n-Necat yahut Mevlid-i Şerif Müellifi Süleyman Çelebi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI, Âşıklık Geleneği İçinde Malatyalı Âşık Muharrem Yazıcıoğlu

Yaşar KALAFAT, Yozgat Halk Kültürü-Eski Türk Folkloru

Erkan ÇELİK,  Âşık Şenlik Diyarından Âşık Mehmet Oktay (Erkani)

Yrd. Doç. Dr. Hasan COŞKUN, Han’dan Yetimhane’ye: Taşhan

Celil ÖZEN,  O Bülbül (Şiir)

Ahmet ŞAHİN, Fetih - Fâtih ve İstanbul’un Fethi

Muhsin BOZKURT, Biz Kimiz?

Fazıl Ahmet BAHADIR, Şi’r-i Kadim Yastadır (Şiir)

461. SAYININ YAZARLARI

Prof. Dr. Mustafa KESKİN, Nevrûz Dedikleri

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Erzurum’da Ramazan Gecesi (Şiir)

Nedim BAKIRCI, Dede Korkut Kitabı’nda Yer Alan Hayvanlar Üzerine

Abdülkadir GÜLER, Şiire Güzelleme (Şiir)

Yrd. Doç. Dr. Hasan COŞKUN, Tonuslu Hacı Mehmet Efendi (Saçlı Baba)

Dr. Rasim DENİZ, Güpgüp-zâde Hacı Efendi-2

Yrd. Doç. Dr. Aziz AYVA - Muhammed KALAYCI, Umurlar (Hadim) Köyü’nden Bir Âşık: Âşık Süleyman ve Şiirleri

Celil ÖZEN, Şu Gönül (Şiir)

Orhan ÇELTİKCİ, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde “İstanoz”

Nevzat ÇAĞLAR, Gübbük Ötünce Yalamık Çıkarılır Çamdan

M. Nihat MALKOÇ, Ne Kaldı ki (Şiir)

Mahmut DERİN, Anadolu’da Maziden Atiye Türk (Şiir)

460. SAYININ YAZARLARI

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ, Nihal Atsız’ın Yazılarında Ahlak Kavramı

Ahmet ŞAHİN, Hazreti Peygamberin Yakınları (Şiir)

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Köktürk Türkçesindeki Bir Çift Ünsüz İşareti ‘∫’ Üzerine

Zübeyde GÖKBULUT, Gönül (Şiir)

Prof. Dr. Mustafa KESKİN, Batı Medeniyeti Bir Mahlûk-ı Asil midir Yoksa Tek Dişi Kalmış Canavar mıdır?

Prof. Dr. Remzi KILIÇ, 19. Yüzyılda Halep Vilayeti İdaresi

Yılmaz GÜRBÜZ, Eski Kayseri Özlemi ve Elem (Şiir)

Yrd. Doç. Dr. Aziz AYVA - E. Nur ATA, Çumralı (Konya) Bilinmeyen Bir Âşık: Âşık Bîzârî ve Şiirleri

Yrd. Doç. Dr. Gülnar KARA, Kazak Türklerinde Barımta Geleneği Hakkında

Nail TAN, Rahmetli Prof. Dr. Erman Artun’un Türk Halk Edebiyatına Son Hizmetlerine Dair

459. SAYININ YAZARLARI

Prof. Dr. Mustafa KESKİN, İstiklal Marşının Yazılışı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarafından Kabul Edilmesi

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Kulübe (Şiir)

Prof. Dr. Saadettin YILDIZ, Mehmed Âkif’e Dair-1: Dünya Görüşü-1

Abdulkadir İNALTEKİN, Çanakkale’de (Şiir)

Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇELTİKCİ, Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Şiiri Üzerine Söyleşi

Bekir OĞUZBAŞARAN, Özlediğimiz Karabağ (Şiir)

Kadir KARAMAN, Yaram Karabağ (Şiir)

Şenay KARABULUT, Çanakkale Ruhu

Muhsin İlyas SUBAŞI, Türkiye’nin Gizli Gücü, Görünmeyen Yüzündedir!

Muhsin BOZKURT, Dil, Millet, Vatan

Yrd. Doç. Dr. Serap TOPRAK, Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Siyasal Bir Akım: Osmanlılık

Bedrettin KELEŞTİMUR, Biz Olduk (Şiir)

Nail TAN, Yitirdiklerimiz: Zileli Âşık Eminî Düştü

Yrd. Doç. Dr. Gülnar KARA, Rus Kağanlığı ve Kağan Unvanı Üzerine

Mustafa AYVALI, Dilsiz Kapı (Şiir)

Dr. Halil ATILGAN, Hey On Beşli Türküsü ve Adanalı İboş Ali Ağa

458. SAYININ YAZARLARI

Muhsin İlyas SUBAŞI, Melikgazi’nin Türbesini Ziyaret!

Prof. Dr. Mustafa KESKİN, Bayırbucak Türkmenleri

Mesut İlkay YANIK, Koçaklama (Şiir)

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, İtişen Lokomotifler (Şiir)

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ, Altı Bag Bodun Üzerine

Nurullah AYDIN, Tehdit Büyük: Sürüklenen Türkiye

Dr. Halil ATILGAN, Kuşçusofulu’da Bir Ozan: Ali Durna

Muhsin BOZKURT, Pişman (Şiir)

İbrahim ŞAŞMA, Niyaz (Şiir)

Yrd. Doç. Dr. Erol AKSOY, Dadaloğlu’nun “Böyle Rüsva Olmasaydık Cihanda” Ayaklı Şiirine Tahlilî Bir Bakış

Harika UFUK, Cemal Safi ile Şiir ve Bestelenen Şiirleri Üzerine Söyleşi

Prof. Dr. Saadettin YILDIZ, Ziya Gökalp

Ayşe TURSUN, Bir Meram (Konya) Masalı: Bir Ölünün Yaptıkları

457. SAYININ YAZARLARI

Prof. Dr. Saadettin Y. GÖMEÇ, Arş. Gör. M. Melis ÇELİKTAŞ, Anadolu Selçukluları Çağında Bir Uçuş Denemesi

Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇELTİKCİ,  Dr. Shurubu KAYHAN, Manas Destanında Kırgız Türklerinin Sosyal Yapısı

Dr. Doğan KAYA, Âşık Bayram Denizoğlu’nun Mihrali Bey Hikâyesi

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Hayaller (Şiir)

Harika UFUK, Yeni Bir Yıla Girerken

Celil ÖZEN, Dedi (Şiir)

Mustafa AYVALI, Yaşarken Ölmek

Mesut İlkay YANIK, Akın Vakti (Şiir)

Dr. Rasim DENİZ, Güpgüpzâde Haci Efendi (Müştâk) (1810-1931)

Hızır İrfan ÖNDER, Gönül (Şiir)

Hadi ÖNAL, Diyarbakırlı Bir Yürek: Süleyman Nazif ve Düşündürdükleri

Hasan TÜLÜCEOĞLU, Hind’in Hıncı Yezid’i İktidar mı Yaptı?

İbrahim ŞAŞMA, Karadağ’ın Asi Çocukları: Yılkı Atları

Nail TAN, Çorum Forkloruyla İlgili Yeni Bir Eser Daha

Abdülkadir GÜLER, Tanıtım: Artvin Halkbiliminden Çizgiler

Halil İLTEMİR, Şair ve Yazar R. Mithat Yılmaz’la Bir Söyleşi

456. SAYININ YAZARLARI

Prof. Dr. Mustafa KESKİN, 1071’den 2071’e Anadolu’nun Serencamına Dair

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Kanayan Kubbe (Şiir)

Abdullah SATOĞLU, Osman Yüksel Serdengeçti

M. Nihat MALKOÇ, Sessizliğin Gür Sesi (Şiir)

Erkan ÇELİK, Kars Yöresi Âşıkların Dilinde At Destanı ve “At Üstü Havası”

Mesut İlkay YANIK, Gün Açarken (Şiir)

Harika UFUK, Et Ekmeğin Üstünde

Dr. Yaşar KALAFAT, Tul İnanç-Geleneğinin Arkaik Dönemden Günümüze Görüldüğü Hâller ve Avanos Halk İnançlarındaki Yansımaları

Dr. Ahmet KAYASANDIK, Erciyes Dergisi 2015 Yılı Dizini

455. SAYININ YAZARLARI

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN, Yazımızı Değiştirdiler Bir Gecede Câhil (!) Kaldık

Anadolu Âşıkları ve Ozanları Grubu, Neşet Ertaş (Atışma-1)

Doç. Dr. Nedim BAKIRCI, Türk Masalları Üzerine

Mesut İlkay YANIK, Sayha (Şiir)

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Hasret Çıkmazı (Şiir)

Ülkü ÖNAL, Melikşah Masalı

Hıdır CANALAN, İnsanım (Şiir)

Dr. Erdinç DEMİRAY, Ahıska Türkleri Bağlamında: Coğrafya, Vatan ve Dil

Harika UFUK, Hayata Güzel Bakmak

Rabia BARIŞ, Şehit Düşer Mehmet’im (Şiir)

Hasan TÜLÜCEOĞLU, Asiye’nin Evi

Mazlum AKYÜZ, Mübtela (Şiir)

Muhsin BOZKURT, Öğretmen Olma Hikâyem

Mehmet NACAR, Yalancı (Şiir)

Bedrettin KELEŞTİMUR, Bizim Kültürümüzde İsim Verme

Abdülkadir GÜLER, İsmail Özmel ve Eserleri Üzerine Bazı Düşünceler 

454. SAYININ YAZARLARI

Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN, Deli Dumrul Hikâyesinin Rodop Varyantı Üzerine

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ, Türkiye ve Rusya Münasebetleri Üzerine

Zübeyde GÖKBULUT, Bir Ulu Kişi / Yunus Emre (Şiir)

Prof. Dr. Mustafa KESKİN, Kıbrıs Barış Harekâtının 41.Yıldönümü Münasebetiyle

Şakir SUSUZ, Öyle Bir Vatan Ki (Şiir)

Muhsin İlyas SUBAŞI, Farkına Varamadığımız İlim Adamı Prof. Dr. Celal KIRCA

Mesut İlkay YANIK, Kocamış Kartal (Şiir)

Harika UFUK, Şehitler Ölmez

Erkan ÇELİK, Şenlik Diyarından Âşık İsrafil Uzunkaya (Seyyati)

Mehmet NACAR, Kutlu Sevda (Şiir)

Bedrettin KELEŞTİMUR, Malazirt’ten Harput’a!

Abdülkadir GÜLER, Kahramanmaraşlı Şairlere Merhaba

Arzu KÖK, Yaşasın Cumhuriyet

Hasan TÜLÜCEOĞLU, Ters Köşeye Yatan Dindarlar

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Kendi Nefsime (Şiir)

Doç. Dr. Faruk ÇOLAK, Seyrânî ile İlgili Bazı Bilgiler ve Seyrani’nin Bilinmeyen Bir Şiiri

C. ÇALIŞKAN, Şehid Cenazesi mi Yoksa Naaş mı Denilmeli? 

453. SAYININ YAZARLARI

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ, Türk Tarihi Üzerine Düşünceler

Osman BAŞ, Delitay (Şiir)

Oktay HACIMUSALI, Anadolu’da Xarıbülbül Sevdalı Bir Şair

Nurullah AYDIN, Türk Milletine Tuzak

Şakir SUSUZ, Yıldızlar Peşinde (Şiir)

Semih İPEK, Abay Kunanbayulı

Bekir OĞUZBAŞARAN, Biz Kimiz? (Şiir)

Mehmet AYKURT, Dünden Bu Güne (Şiir)

Dr. Ahmet KAYASANDIK, Üniversiteye Yeni Başlayanlara İlk Ders

Necat DEMİR, Yeşil Tabut

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Gardaşım (Şiir)

Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU, Meşhur İntihaller: 6 İntihale Nasıl Başlıyorlar?

M. Nihat MALKOÇ, Hikâyeci Emir Kalkan’ın Ardından...

Ahmet YALÇINKAYA, Karadeniz (Şiir)

Harika UFUK, Şehit Ağacı (Şiir)

Abdullah SATOĞLU, Millî Mücadele Kahramanlarından Kayserili Şehit Miralay Nâzim Bey (1887 – 1921)

Zübeyde GÖKBULUT, Mahşerimsi Bir Telaş (Şiir)

Yrd. Doç. Dr. Râsih ERKUL, Klâsik Türk Şiirinde Perde Gazelleri 

452. SAYININ YAZARLARI

Prof. Dr. Mustafa KESKİN, Çanakkale Kara Muharebelerinin 100. Yıldönümüdür

Vüqar SAMEDOV, XI. Yüzyılın İkinci Yarısında Azerbaycan Şeddadiler Devletinin  Büyük Selçuklu Devleti ile Siyasi İlişkileri

Erkan ÇELİK, Âşık Rüstem Alyansoğlu (1939 – 1981)

M. Şener BULUT, İsa Yusuf Alptekin’in Elaziğ Ziyareti…

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, İvriz Çayı (Şiir)

Seval TOPCU, Üstün Yetenekli Öğrencilerin Tarih Kavramına Yönelik Metaforik Algıları

M. Nihat MALKOÇ, Gidenler Geri Dönmez, Baba Hakkı Ödenmez…

451. SAYININ YAZARLARI

Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU, Meşhur İntihaller: 5 Dedikodudan Gerçeğe… Her Hind, Hindistan Değildir

Şemsettin AĞAR (Dervişoğlu), Hasretinden Bitiyorum (Şiir)

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ, Türk Ocaklarının Millî Mücadeledeki Yeri

Prof. Dr. Mustafa KESKİN, Kostantiniyye’nin İstanbul Oluşu

Mesut İlkay YANIK, Dün… Bugün… Yarın…(Şiir)

M. Hâlistin KUKUL, Oktay Sinanoğlu

Zübeyde GÖKBULUT, Ahi Evran-ı Veli (Şiir)

Qaşqay Ramazanov, Savaş Muhabirliğinin Tarihi Ve Bu Tür Gazeteciliğin Çağdaş Sorunları

Şevket Kaan GÜNDOĞDU, Ahıska Türklerinde Mutfak Araç Gereçleri

Nail TAN, Bir Halk Şairi Nasıl İncelenmeli?

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Bir Tuhaf Soru Sandım (Şiir)

450. SAYININ YAZARLARI

Prof. Dr. Kemal GÖDE, Kayseri’yi Başkent Seçen Uygur Türkleri

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Çile Çiseleten Yağmur (Şiir)

Dr. Halil ATILGAN,  Deste Deste Dertli Çilekeş Âşık Ferrahi

Semih İPEK, Gümüşhane’deki Bazı Köy Adlarıyla İlgili Görüşler

Nevzat ÇAĞLAR, Yel Yelemeç Oyunu

Abdülkadir GÜLER, Şair Feyzi Halıcı’nın Şiir Dünyasına Bir Yaklaşım

Bedrettin KELEŞTİMUR, Anadolu Yüreği

Zelimxan YAQUB, Çanaqqala Dastanı (Şiir)

Ali Rıza MALKOÇ, Ölmeden Önce (Şiir)

Yrd. Doç. Dr. Hasan COŞKUN, Cumhuriyet Döneminde Yetişmiş Altınyaylalı Şairler

Muhsin BOZKURT, İki Tür Eser

Harika UFUK, Yarınlarda Yaşamak

Hasan TÜLÜCEOĞLU, Piramitlerden Rezidanslara

M. Nihat MALKOÇ, Bir İlber Ortayli Kitabı: “Zaman Kaybolmaz”

449. SAYININ YAZARLARI

Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU,  Meşhur İntihaller: 4  Yerli Yabancı İntihallerden Seçmeler

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Çağçağ (Şiir)

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ, Atatürk’ün Kültür Anlayışı

Zübeyde GÖKBULUT (Gelin), Söyleyin Hakları Helâl mi Bize? (Şiir)

Doç. Dr. Eyüp AKMAN, Âşık Sümmânî’nin Torunu Âşık Hüseyin Yazıcı (Sümmânioğlu) ile Bir Sohbet

Dr. Yaşar KALAFAT, Lâdik (Samsun) Salurlarında Karşılaştırmalı Halk İnançları

Mehmet Şükrü BAŞ, Dün Geceden Kalan Bir Şiir

Muhsin BOZKURT, Millî Birliğin Önemi

Ali Rıza MALKOÇ, Kelâm-I Teessür (Şiir)

M. Hâlistin KUKUL, Kıskaçtaki Güzel Türkçe

Filiz SÖNMEZ, Semra A. SELÇUK, Bir Sınır Öğesi Olarak “Koridor” ve Kayseri Konutundaki Gelişim Serüveni: 1935-1970

Mesut İlkay YANIK, Ant (Şiir)

448. SAYININ YAZARLARI

Prof. Dr. Kemal GÖDE, Dünden Bugüne Türk Tarih ve Halk  Kültüründe Hz. Muhammed (S.A.V.)

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Geç Bulunan Huzûr (Şiir)

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ, Türk Dünyası ve Atsız

Harika UFUK, Merhaba Hayat

Mahir ADIBEŞ, Kurşun Kalemli Şair

Halil ATILGAN, Tahtacı Ozan Âşık Talibi

Mesut İlkay YANIK, Vatan (Şiir)

M. Hâlistin KUKUL, ‘Millet’ Kelimesiyle Yapılmış Birkaç ‘Terkip’ Hakkında Sosyo - P(i)sikolojik Bir Analiz

Abdülkadir GÜLER, Ben Bu Köyün Öğretmeniyim (Şiir)

Yaşar KALAFAT, Karşılaştırmalı Bingöl/Çapakçur Dımilli Halk İnançları

Muhsin BOZKURT, Çağdaşlaşma

Hasan TÜLÜCEOĞLU, Görselde Kalan Batılılaşma

R. Mithat YILMAZ, Tanıtım: Şair Öldürmek Kolay “Öldürülen 101 Şair”

447. SAYININ YAZARLARI

Prof. Dr. Mustafa SEVER, Ahmed-i Yesevî’nin Hikmetlerinde Aşk

Mesut İlkay YANIK, Er Şiiri (Şiir)

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ, Şark Meselesi Üzerine

Robert DANKOFF (Çev. Yrd. Doç. Dr. Bekir DİREKCİ,Dr. Mevlüt GÜLMEZ), [Kansu Gavrî’nin Türkçe Dîvânı]

Dr. Hasan COŞKUN, Âşık Sefil Selimî’de Toplumsal Problemler

Harika UFUK, Melekler Şahidimdir (Şiir)

Ahmet ÇİÇEK, Size Osmanlıcadan Diyeceklerim Var

Muhsin İlyas SUBAŞI, Fazıl Ahmet Bahadir’in Şiiri

Ali Rıza MALKOÇ, Hata Raporu (Şiir)

Dr. Ali Rıza GÖNÜLLÜ, Alanya’dan Derlenen Doğum Âdetleri

Abdulkadir GÜLER, Erciyes (Şiir)

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Eskı̇ Anadolu Türkçesı̇nden Yenı̇ Tespı̇t Edı̇len Kelı̇meler

446. SAYININ YAZARLARI

Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU, Behçet Necatigil’in Eflatun Cem Güney’i Nasıl “Ömer Faruk Toprak”laştı?

Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN, Yüzüncü Yılında Sarıkamış Harekâtının Beklenmeyen Düşmanları: Soğuk, Bit, Tifüsün Türk Halk Şiirine Yansıması

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Sevgi (Şiir)

M. Hâlistin KUKUL, İsa Yusuf Alptekin’i Hatırlarken

Mesut İlkay YANIK, Akan Kanlarımız Döndü Denize (Şiir)

Dr. Halil ATILGAN, Bahçemizin Gülü / Gönlümüzün Bülbülü Karacaoğlan

Gonca KIRBAŞ, Ölüm Hakkında…

Harika UFUK, Sensin Türkiye’m (Şiir)

Umut ERDOĞAN, Prof. Dr. Ziyat Akkoyunlu’yu Anmak…

Muhsin BOZKURT, Ölümü Öldürmek (Şiir)

Fatma Şükran ELGEREN, Cahit Sıtkı Tarancı’nın “İnsanoğlu” Şiirinin Rus Biçimciliği Penceresinden Yeniden Okunması

M. Güner DEMİRAY, Atasözü, Deyim ve Sözcük Derlemelerim

 

445. SAYININ YAZARLARI

Âlim GERÇEL, Söz Başı: Erciyes Dergisi

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Şeyh Şa’ban-ı Veli Müzesinde Bulunan Tefsirli Kur’an Meali Üzerine

Suat YIĞMATEPE,  Aşk Bu Olmalı (Şiir)

Doç. Dr. Pınar SOMAKCI, Türklerde Müzikle Tedavi

Gamze NİĞDELİOĞLU, Türkistan  (Şiir)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI, Turhal’da Âşık Semâ’inin Evinde Davut Sularî ile Son Sohbet

Yrd. Doç. Dr. Esra KÜRÜM, Muhsin İlyas Subaşı’nın Romanları-5: Aşk Prensesleri de Öldürür

Sündüs Arslan AKÇA, Şebingülü (Şiir)

Hatice ÇELİK, Behçet Necatigil’in “Üç Beş Damla Denize” Adlı Şiirindeki “Her Şey”

Borlu Ozan Âşık SAFAÎ, Kurtar Beni (Şiir)

Nurullah ALKAÇ, Edebiyyât-I Kadîmenin Tâife-İ Nisvâsı/Osmanlı Kadın Şair(e)leri

 444. SAYININ YAZARLARI

Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU, Meşhur İntihaller: 2 Ünlü Romancımızınki İntihal Sayılmaz mı?

Bekir OĞUZBAŞARAN, Bayrak İnmez, Ezan Dinmez (Şiir)

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Civânlığını Bâkî Kılan Nefer (Şiir)

Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN, Silifke Yörük Kültüründe Analar ve Yörük Evleri

Nuh Naci MIHÇI, Doğru Söze Ne Denir?

Harika UFUK, Okumak ve Yazmak Üzerine

Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK, Yanık Ezgileriyle Yolun Yarısında Göçen Adam: Ceyhanlı Âşık Ferrahi

Mesut İlkay YANIK, Dileğe Doğru (Şiir)

C. ÇALIŞKAN, Burası Türkiye (Şiir)

Yrd. Doç. Dr. Esra KÜRÜM, Muhsin İlyas Subaşı’nın Romanları-4: Aşkta Yanan Dede

D. Ahmet KAYASANDIK, Erciyes Dergisi 2014 Yılı Dizini

443. SAYININ YAZARLARI

Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN, Âşık Şeref Taşlıova Hakk’a Yürüdü

Ahmet KARAASLAN, Erciyes (Şiir)

Prof. Dr. Remzi KILIÇ, Nizamiye Medreseleri

M. Hâlistin KUKUL, Yetmez mi Esâretin/ Ey Türkoğlu, Davran Be!

Gündoğdu YILDIRIM, Dilim Varmıyor

Emin BAŞ, Son Yolculuk (Şiir)

Zübeyde GÖKBULUT, Ahi Evran-ı Veli (Şiir)

Teoman Ali KOSOVALI, Her An Kaybedilebilir (Şiir)

Yrd. Doç. Dr. Esra KÜRÜM, Muhsin İlyas Subaşı’nın Romanları-3: Güneşe Uçan Kelebek

Harika UFUK, Peygamberim (Şiir)

Hasan TÜLÜCEOĞLU, Devletin Gönlü

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Bu Millet (Şiir)

Cemal KARSAVAN, Umut ve Beklentiler (Şiir)

Erkan ÇELİK, Bala Memmed’in Hikâyesi

Emine ÇERÇİ, Dert Bağında Bülbül Öter mi Usta (Şiir)

Cansu ŞENGÜN, Tanımlayamadığım (Şiir)

Ülkü ÖNAL, Ardanuç’ta Yöresel Ev

Nail TAN, Tanıtım: Anadolu Kadın Başlıkları Kitabı Üzerine

 

442. SAYININ YAZARLARI

Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU, Meşhur İntihaller: 1,Peyami Safa Kimin İntihalini Yakalamıştı?

Zübeyde GÖKBULUT (Gelin), İsterim ki “Bir” Görsün! (Şiir)

Prof. Dr. Remzi KILIÇ, Türk Millî Eğitiminde Öğretmen Yetiştirme Sistemi Üzerine

Muhsin BOZKURT, Cumhuriyetimizle Nereden Nereye?

Hızır İrfan ÖNDER, Yiğit (Şiir)

Yrd. Doç. Dr. ESRA KÜRÜM, Muhsin İlyas Subaşı’nın Romanları-2:  Ben Onurumu Çiğnetmem

İbrahim ŞAŞMA, Hicaptan Gözyaşı’na (Şiir)

Aysel FINDIK, Deniz Gözlerin (Şiir)

Oğuz ÇETİNOĞLU, A. Vehbi Ecer’le Mülakat: Mezhepler Din Değildir